Over deze site

Aanleiding

De afgelopen jaren is er al aardig wat gepubliceerd over het werk van Bourdrez, onder andere naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van het Nanjing Hydraulic Research Institute waar Bourdrez medeoprichter van was. Online is echter nog niet veel te vinden over zijn leven en zijn werk. Het doel van deze website is om zo veel mogelijk informatie op een toegankelijke manier beschikbaar maken.

Deze website is nog in aanbouw.

Zie verder: