Film

François Bourdrez was een vroege filmenthousiast. Tussen 1934 en 1938 maakte hij filmbeelden van zijn werkzaamheden in China. Tijdens zijn verlof in Nederland tijdens het najaar van 1938 vertoonde Bourdrez de door hem samengestelde film Luctor et Emergo in China aan Nederlandse geïnteresseerden. De beelden waren zonder geluid, dus Bourdrez gaf een mondelinge toelichting tijdens de vertoning. Bourdrez maakte ook beelden van zijn familie.

Na de dood van Bourdrez bewerkte zijn Nederlandse collega's Luctor et Emergo in China en ook in de jaren 40 is die film nog vertoond in Nederland, waarschijnlijk vooral op de TH Delft. Deze laatste versie is nu in bezit van het instituut Beeld en Geluid. Voor de famlilie is door Beeld en Geluid een DVD uitgebracht met Luctor et Emergo in China en de beelden van de familie.